GDPR

Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). 

I samband med bokade och utförda tjänster dokumenterar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för
att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna våra etiska regler här http://www.shr.nu/etiska-regler

Dina personuppgifter lagras säkert och med de ändamål vi beskriver ovan. Som kund har du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade.